CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

SVI PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Energetska obnova višestambenih zgrada (Referentni broj: KK.04.2.2.01) u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja.

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"

Objavljeno: 05.07.2019.

Popis svih zgrada sa kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pod upraviteljom Civitas Bullearum d.o.o.:

Buje, V.NAZOR 26

NAZIV PRIJAVITELJA: CIVITAS BULLEARUM
GODINA IZGRADNJE: 1962
POVRŠINA (NETO): 614,29 (OD ČEGA 495,33 GRIJANO)
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 10
VRIJEDNOST PROJEKTA: 979.083,15 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 526.497,45 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 56.983,20
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 64,14%
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE NAKON OBNOVE: B

zgrada Buje, Vl. Nazora 26 prije Energetska obnova

Buje, N.TESLA 10

NAZIV PRIJAVITELJA: CIVITAS BULLEARUM
GODINA IZGRADNJE: 1962
POVRŠINA (NETO): 440,76 (OD ČEGA 338,09 GRIJANO)
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 8
VRIJEDNOST PROJEKTA: 706.936,00 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 430.798,60 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 54.561,18
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 76,84%
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: E
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE NAKON OBNOVE: B

zgrada Buje, Vl. Nazora 26 prije Energetska obnova

Buje, V.NAZOR 25

NAZIV PRIJAVITELJA: CIVITAS BULLEARUM
GODINA IZGRADNJE: 1962
POVRŠINA (NETO): 387,93
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 7
VRIJEDNOST PROJEKTA: 777.328,00 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 470.838,30 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 38.468,66
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 66,21%
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE NAKON OBNOVE: B

zgrada Buje, Vl. Nazora 26 prije Energetska obnova

Buje, N.TESLA 8

NAZIV PRIJAVITELJA: CIVITAS BULLEARUM
GODINA IZGRADNJE: 1961
POVRŠINA (NETO): 526,91 (OD ČEGA 359,65 GRIJANO)
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 8
VRIJEDNOST PROJEKTA: 747.458,50 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 456.513,60 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 41.350,62
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 70,14%
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: C
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE NAKON OBNOVE: A+

zgrada Buje, Vl. Nazora 26 prije Energetska obnova

Buje, V. NAZOR 23

NAZIV PRIJAVITELJA: CIVITAS BULLEARUM
GODINA IZGRADNJE: 1970
POVRŠINA (NETO): 541,31
BROJ STAMBENIH JEDINICA: 11
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.011.863,80 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA: 489.646,45 KN
PROJEKTIRANA kWh/god. UŠTEDA (Qhn,D): 47.287,76
PROJEKTIRANA % UŠTEDA (Qhn,D): 69,32%
TRENUTNI ENERGETSKI RAZRED ZGRADE: D
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE NAKON OBNOVE: B

zgrada Buje, Vl. Nazora 26 prije Energetska obnova

Civitas Bullearum Buje - energetska obnova višestambenih zgrada Civitas Bullearum Buje - energetska obnova višestambenih zgrada Civitas Bullearum Buje - energetska obnova višestambenih zgrada Civitas Bullearum Buje - energetska obnova višestambenih zgrada Civitas Bullearum Buje - energetska obnova višestambenih zgrada
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi
RH - Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi