CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

CIVITAS BULLEARUM KONTAKTI

ADRESA:
Civitas Bullearum d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Buje
Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje

E- mail: info@civitas-bullearum.hr

Telefon: +385 (52) 772 228

MB: 2714183
OIB: 83947266567

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu,
poslovni broj iz upisnika: Tt-12/2386-4
MBS: 130045712
Temeljni kapital: 55.000,00 kn
Član uprave – direktor: Marko Milevoj

Šifra djelatnosti: 81.30
Poslovni račun: IKB Umag – Žiro račun: 2380006-1145005844
IBAN: HR742380006-1145005844

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.

CIVITAS BULLEARUM