CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

CIVITAS NOVOSTI

Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Civitas Bullearum d.o.o. Buje, na temelju Odluke člana uprave-direktora (Klasa: 404-01/21-01/02, Urbroj: 2105/01-07/4-04-21-1) od 16.07.2021. godine objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje rabljenog traktora sa kabinom. Detaljnije ➤

Ažurirano 19.08.2021.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Natječaj za prijam radnika u radni odnos (m/ž) na radno mjesto KONTROLOR PARKIRANJA, broj izvršitelja 1

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Ažurirano: 23.03.2021.

Zapisnik o procjeni prijava - radno mjesto kontrolor parkiranja
Poziv za intervju - radno mjesto kontrolor parkiranja

Ažurirano: 29.03.2021.

Zapisnik o provedenom usmenom razgovoru
Odluka o odabiru kandidata - kontrolor parkiranja

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Objavljeno: 26.11.2020.

Obavijest - rad sa strankama

Radi prevencije širenja korona virusa ukida se rad sa strankama u razdoblju od 14.12.2020. do 31.03.2021. godine. Radno vrijeme ostaje nepromijenjeno, a kontakt sa strankama će se vršiti putem pošte, telefona ili e-maila E- mail: info@civitas-bullearum.hr Telefon: +385 (52) 772 228.

Radi prevencije širenja korona virusa ukida se rad sa strankama u razdoblju od 14.12.2020. do 31.03.2021.

Objavljeno: 26.11.2020.

Obustava naplate parkinga do 31.03.2021. godine

Temeljem naredbe Gradonačelnika Grada Buja od 26.11.2020. godine, Civitas Bullearum d.o.o. obavještava građane kako do 31.03.2021. godine neće biti naplate usluga parkinga na javnim parkiralištima pod naplatom, a u svrhu smanjenja doticaja korisnika s površinama poput naplatnih uređaja preko kojih se potencijalno može prenijeti koronavirus.


Objavljeno: 09.09.2020.

PayDo je od sada dostupan i u Bujama, te je omogućeno jednostavnije i lakše plaćanje parkirne karte.

PayDo je jednostavna i pregledna mobilna i web aplikacija koje vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova.

PayDo aplikacija za plaćanje parkinga je parking pomoćnik, dostupan u svakom trenutku na Vašem mobilnom telefonu (iOS i Android).

Kako platiti parkiranje

Objavljeno: 04.09.2020.

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos

Natječaj za prijam radnika u radni odnos (m/ž) na radno mjesto KOMUNALNI RADNIK, broj izvršitelja 1

Natječaj
Concorso

--------

Ažurirano: 17.09.2020.

Odluka o obustavni javnog natječaja za prijam radnika

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Objavljeno: 26.05.2020.

Traži se neobičan kukac!

Civitas Bullearum d.o.o. uključio se u online kampanju koju provodi Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča- Centar za invazivne vrste, a vezano za jednu neobičnu vrstu kukca. Radi se o vrsti Takahashia japonica pristigloj iz Japana koja se po prvi put se pojavila u Hrvatskoj ove godine. Izgledom je vrlo prepoznatljiv jer gradi bijele okruglaste tvorevine u krošnjama grana. Nije opasan za čovjeka, ali nagrđuje hortikulturno bilje.

Ukoliko netko uoči opisanu vrstu javite se pozivom na broj 052 408 328 ili mailom na mirela@iptpo.hr.

Isti poziv poslan je svim komunalnim poduzećima u Istri ali i ostalim potencijalnim sudionicima.
Svi prikupljeni podaci u ovoj akciji biti će javno dostupni.

Raspis

traži se neobičan kukac

Objavljeno: 24.04.2020.

Redovna naplata parkinga od 27.4.2020. godine

Civitas Bullearum d.o.o. obavještava građane da se s redovnom naplatom usluga parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom započinje dana 27.4.2020. godine

naplata parkinga od 27.4.2020. godine

Objavljeno: 16.04.2020.

Obveza izdavanja elektroničkih računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PRILOZI se dostavljaju uz eRačun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl.. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na eRačunu.

Ovo vrijedi isključivo za PRILOG eRačunu.

Stoga molimo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema poduzeću Civitas Bullearum d.o.o da prilikom slanja eRačuna kao privitak istom dostave narudžbenicu (PRILOG eRačunu) pošto eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima.

Obveza izdavanja elektroničkih računa

Objavljeno: 15.04.2020.

Obavijest - rad sa strankama

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID 19 Civitas Bullearum d.o.o. radi u uredovnom radnom vremenu, ali neće primati stranke. Komunikacija sa strankama odvijat će se isključivo telefonskim putem, te putem elektroničke pošte.

E- mail: info@civitas-bullearum.hr

Telefon: +385 (52) 772 228

Odluka o radu za vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa

radno vrijeme u doba pandemije

Objavljeno: 02.04.2020.

DEZINFEKCIJA GRADSKIH ULICA - obustavljeno

Poštovani sugrađani,
s ciljem prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, a u skladu s odlukom Stožera za civilnu zaštitu Grada, poduzeće 6.maj, DANA 3.4.2020. godine, od 19:00 sati, provoditi će preventivnu mjeru DEZINFEKCIJE GRADSKIH ULICA na području grada.

Civitas Bullearum d.o.o. dezinfekciju ostalih javnih površina provodi svakodnevno od 20:00 sati.

Ljubazno molimo sve naše sugrađane da se nakon 19:00 sati suzdrže od izlazaka iz svojih stanova i kuća.

DEZINFEKCIJA GRADSKIH ULICA

Objavljeno: 27.03.2020.

DEZINFEKCIJE ULICA
27.3.2020. godine, od 19:00 sati

Poštovani sugrađani,
s ciljem prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, a u skladu s odlukom Stožera za civilnu zaštitu Grada, poduzeće 6.maj, DANAS, 27.3.2020. godine, od 19:00 sati, provoditi će preventivnu mjeru DEZINFEKCIJE ULICA i JAVNIH POVRŠINA na području grada i ostalih naselja.

Stoga ljubazno molimo sve naše sugrađane da se nakon 19:00 sati suzdrže od izlazaka iz svojih stanova i kuća.

Zahvaljujemo na pomoći i suradnji!

Obustavlja se naplata parkinga

Objavljeno: 22.03.2020.

Obustavlja se naplata parkinga

Civitas Bullearum d.o.o. obavještava građane kako u sljedećih 30 dana neće biti naplate usluga parkinga na javnim parkiralištima pod naplatom, a u svrhu smanjenja doticaja korisnika s površinama poput naplatnih uređaja preko kojih se potencijalno može prenijeti koronavirus.

Za korisnike povlaštenih parkirnih karata kojima je izdana parkirna karta u vremenskom roku od navedenih 30 dana, ista će se produžiti za narednih 30 dana od dana ponovne uspostave naplate usluga parkinga.

To je još jedna u nizu sigurnosnih mjera u cilju smanjenja širenja koronavirusa koje provodi Civitas Bullearum i Grad Buje.

Obustavlja se naplata parkinga

Objavljeno: 20.03.2020.

DEZINFEKCIJE ULICA - SVAKODNEVNO

Poštovani sugrađani,
s ciljem prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, a u skladu s odlukom Stožera za civilnu zaštitu Grada Buja-Buie, gradsko poduzeće Civitas Bullearum provoditi će preventivnu mjeru DEZINFEKCIJE ULICA i JAVNIH POVRŠINA na najfrekventnijim područjima grada i ostalih naselja. Dezinfekcija ulica i javnih površima provoditi će se svakodnevno od ponedjeljka do petka počevši od 20:00 na dalje. Stoga ljubazno molimo sve naše sugrađane da se nakon 20:00 sati suzdrže od izlazaka iz svojih stanova i kuća.
Zahvaljujemo na pomoći i suradnji!

Dezinfekcija ulica i javnih površima

DISINFEZIONE DELLE STRADE - QUOTIDIANAMENTE

Cari concittadini,
al fine di prevenire la diffusione dell'infezione causata dal virus COVID-19, e in conformita' con la Decisione del Comando della Protezione civile della Citta' di Buie, la municipalizzata Civitas Bullearum s.r.l. attuera' le misure preventive di DISINFEZIONE DELLE STRADE e DELLE AREE PUBBLICHE delle zone piu’ frequentate della citta' e degli altri insediamenti. La disinfezione delle strade e delle aree pubbliche verra' fatta quotidianamente da lunedi' a venerdi' con inizio alle ore 20:00.
Chiediamo cortesemente a tutti i concittadini di astenersi dall’uscire dalle loro abitazioni dopo le ore 20:00.
Ringraziamo dell'aiuto e della collaborazione.


Obavijest - rad sa strankama

Radi prevencije širenja korona virusa ukida se rad sa strankama u razdoblju od 12.03. do 14.04.2020. godine. Radno vrijeme ostaje nepromijenjeno, a kontakt sa strankama će se vršiti putem pošte, telefona ili e-maila
E- mail: info@civitas-bullearum.hr
Telefon: +385 (52) 772 228 ).

Odluka o radu za vrijeme izvanredne situacije

ukida se rad sa strankama

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.
Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.