CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

CIVITAS NOVOSTI

Javni poziv - nabava traktora

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu TRAKTORA.
Rok za dostavu ponuda je 18.05.2022. godine do 16:00 sati.
Evidencijski broj nabave: 8-22-JN
Predmet nabave: NOVI, NEISKORIŠTENI TRAKTOR SUKLADNO TEHNIČKIH UVJETIMA

Vezani dokument:
Javni poziv - nabava trakotra

Ažurirano: 23.05.2022. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za nabavu traktora

Poziv na dostavu ponuda za nabavu traktora

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu TRAKTORA. Rok za dostavu ponuda je 25.04.2022. godine do 15:00 sati.

Evidencijski broj nabave: 8-22-JN

Predmet nabave: NOVI, NEISKORIŠTENI TRAKTOR SUKLADNO TEHNIČKIH UVJETEIMA

Javni poziv - nabava trakotra

Ažurirano: 04.05.2022.
Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za nabavu traktora

Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Civitas Bullearum d.o.o. Buje, na temelju Odluke člana uprave-direktora (Klasa: 404-01/21-01/02, Urbroj: 2105/01-07/4-04-21-1) od 16.07.2021. godine objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje rabljenog traktora sa kabinom. Detaljnije ➤

Ažurirano 19.08.2021.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Natječaj za prijam radnika u radni odnos (m/ž) na radno mjesto KONTROLOR PARKIRANJA, broj izvršitelja 1

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Ažurirano: 23.03.2021.

Zapisnik o procjeni prijava - radno mjesto kontrolor parkiranja
Poziv za intervju - radno mjesto kontrolor parkiranja

Ažurirano: 29.03.2021.

Zapisnik o provedenom usmenom razgovoru
Odluka o odabiru kandidata - kontrolor parkiranja

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Objavljeno: 26.11.2020.

Obavijest - rad sa strankama

Radi prevencije širenja korona virusa ukida se rad sa strankama u razdoblju od 14.12.2020. do 31.03.2021. godine. Radno vrijeme ostaje nepromijenjeno, a kontakt sa strankama će se vršiti putem pošte, telefona ili e-maila E- mail: info@civitas-bullearum.hr Telefon: +385 (52) 772 228.

Radi prevencije širenja korona virusa ukida se rad sa strankama u razdoblju od 14.12.2020. do 31.03.2021.

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.
Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.