CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

CIVITAS NOVOSTI

Objavljeno: 19.07.2019.

Javni poziv za dostavljanje ponuda radi prodaje rabljenog priključnog stroja za traktor – MALČERA

Civitas Bullearum d.o.o. Buje, na temelju Odluke člana uprave-direktora (Klasa:404-01/19-01/01 Urbroj:2105/01-07/4-04-19-1) od 17.07.2019. godine objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje rabljenog priključnog stroja za traktor – MALČERA.

O uvjetima natječaja pročitajte u vezanom dokumentu.

Ažurirano: 30.07.2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

prodaje rabljenog priključnog stroja za traktor – MALČER

Objavljeno: 18.07.2019.

Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa od 01.07.2019.

Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave.

Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa - detaljno

Obveza izdavanja e-računa

Objavljeno: 18.06.2019.

NATJEČAJ - KOMUNALNI RADNIK

Ažurirano: 09.07.2019.

Odluka o odabiru kandidata - komunalni radnik

Zapisnik o provedenom usmenom razgovoru

Ažurirano: 02.07.2019.

Zapisnik o ocjeni prijava - radno mjesto komunalni radnik

Poziv na intervju - radno mjesto komunalni radnik

.................

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos (m/ž) na radno mjesto KOMUNALNI RADNIK, broj izvršitelja 1

Natječaj za prijam radnika u radni odnos

Concorso per l'assunzione di un operaio in rapporto di lavoro

Natječaj - komunalni radnik Buje

Objavljeno: 10.06.2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda:

Predmet nabave:
Stražnja kranska kosilica za traktor SAME MOD. DORADO 85 CLASSIC DT E3 MARKE HYMACH ili jednako vrijedna

Evidencijski broj nabave: 8-19-JN

Rok za dostavu ponuda je 21.06.2019. godine do 15:00 sati.

Javni poziv - nabavka kranske kosilice

Ažurirano 26.06.2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

traktor

Objavljeno: 25.04.2019.

Javni poziv – nabava traktora

Ažurirano: 07.05.2019. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

----------------

Ispravak br. 1 Javnog poziva

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu TRAKTORA. Rok za dostavu ponuda je 02.05.2019. godine do 15:00 sati.
Evidencijski broj nabave: 7-19-JN
Predmet nabave: TRAKTOR

Javni poziv – nabava traktora

traktor

Objavljeno: 05.12.2018.

Poziv na prezentaciju Natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Pozivaju se predstavnici stambenih zgrada i svi zainteresirani suvlasnici zgrada na prezentaciju Natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada koji će se uskoro raspisati pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koja će se održati dana:

17. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati,
u Vijećnici Pučkog otvorenog učilišta u Bujama.

Poziv na prezentaciju natječaja FZOEU


Objavljeno: 22.10.2018.

Preuzimanje povlaštenih godišnjih parkirnih karata

Obavještavaju se svi podnositelji zahtjeva za dodjelu povlaštenih godišnjih parkirnih karata za starogradsku jezgru Grada Buja da iste mogu preuzeti u razdoblju od 23.10.2018. do 16.11.2018. godine u prostorijama Organizatora parkinga Civitas Bullearum d.o.o. Buje, Trg 1. B. Tita 10, Buje u vremenu od 7,30-15,30 sati. Ova obavijest bit će objavljena na internet stranicama Grada Buja, Organizatora parkinga i oglasnim pločama na području Grada Buja.

Obavijest - parkirne karte starogradska jezgra

Izvod iz Pravilnika o sadržajnu i načinu korištenja parkirnih karata za stagrogradsku jezgru

 


Objavljeno: 16.07.2018.

OBAVIJEST – izdavanje novih parkirnih karata za starogradsku jezgru

Poštovani, obavještavaju se građani da je od 30. lipnja 2018. godine na snazi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja (Službene novine Grada Buja-Buie 11/18). Navedenom Odlukom proširen je krug ovlaštenika pa sukladno Odluci pravo na parkirnu kartu za starogradsku jezgru, samo za osobna vozila, imaju pravne i fizičke osobe koje:
- imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište unutar starogradske jezgre, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;

Unutar starogradske jezgre svako domaćinstvo, odnosno pravna osoba ima pravo na jednu parkirnu kartu po adresi stanovanja. Parkirna karta za starogradsku jezgru može se vezati na najviše 4 registarske oznake.

Organizator parkiranja izmijenio je izgled parkirne karte

Sukladno navedenom pozivamo Vas da podnesete zahtjev za izdavanje nove parkirne karte za starogradsku jezgru putem obrazaca koji su dostupni kod organizatora parkiranja (CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg Josipa Broza Tita 10,Buje) i na web stranici Grada Buja-Buie www.buje.hr

Zahtjevi se podnose osobno ili putem pošte na adresu CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg Josipa Broza Tita 10, Buje. Osobna predaja zahtjeva moguća je radnim danom u vremenskom razdoblju od 09,00 do 12,00 sati.

 

AVVISO - l’emissione delle nuove tessere per il parcheggio per il centro storico

Spettabili,
si avvisano i residenti che dal 30 giugno 2018 è entrata in vigore la Decisione inerente le modifiche e le integrazioni della Decisione sull’oraganizzazione, la modalità di pagamento ed il controllo del parcheggio presso i parcheggi pubblici della Città di Buie (Gazzetta ufficiale della Città di Buie 11/18). Con la presente Decisione viene estesa la cerchia della persone autorizzate,ed in conformità alla Decisione, hanno diritto alla tessera per il parcheggio presso il centro storico, solo per le autovetture, le persone giuridiche e fisiche le quali:
- sono residenti o domiciliate, o hanno sede nel centro storico, la quale condizione dev’essere certificata mediante carta d’identità o Certificato in base all’indirizzo abitativo emesso dal Ministero degli affari interni;

Nel centro storico, ogni nucleo familiare, nonché ogni persona giuridica ha diritto ad una tessera per il parcheggio per indirizzo abitativo. La tessera per il parcheggio nel centro storico può essere collegata ad un massimo di quattro targhe d’automobili.

L’organizzatore del parcheggio ha modificato l’aspetto delle tessere per il parcheggio.

In conformità a quanto sopra, Vi invitiamo a presentare richiesta per l’emissione delle nuove tessere per il parcheggio per il centro storico mediante i moduli disponibili presso l’organizzatore del parcheggio (CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Piazza Josip Broz Tito 10, Buie) e sulle pagine web della Città di Buje – Buie

(www.buje.hr )

Le richieste vanno presentate personalmente o via posta all’indirizzo CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Piazza Josip Broz Tito 10, Buie. È possibile presentare personalmente la domanda nei giorni feriali in orario d’ufficio dalle 9,00 alle 12,00.


Natječaj za radno mjesto komunalnog radnika

Objavljeno: 20.03.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - PICK-UP TERETNO VOZILO

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu PICK-UP TERETNOG VOZILA. Rok za dostavu ponuda je 29.03.2018. godine.

Vidi kompletan dokument poziva: Poziv na dostavu ponude - pick-up teretno vozilo

05.04.2018. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - PICK UP TERETNO VOZILO

10.04.2018. - Nova obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - PICK UP TERETNO VOZILO


Objavljeno: 22.02.2018.

Oglas za prodaju rabljenog vozila

Civitas Bullearum d.o.o. dana 22. veljače 2018. godine objavio je oglas za prodaju rabljenog vozila ( teretno vozilo - SSANGYONG ).
klikni za kompletni oglas

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude


Objavljeno: 23.01.2018.

Natječaj za radno mjesto referenta / Bando per il posto di lavoro di referente:

Natječaj - Bando

Obavijest o ishodu natječajnog postupka:

Odluka o odabiru kandidata / Decisione di selezione del candidato / Zapisnik o odabiru kandidata

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.
Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.