CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama

Gradska komunalna tvrtka Civitas Bulearum d.o.o. od 01. siječnja 2014. godine obavlja i djelatnost upravljanja stambenim i poslovnim zgradama.

Osnovana je radi organiziranja jeftinijeg, modernijeg i uspješnijeg načina upravljanja i održavanja stambenih i stamabeno-poslovnih zgrada.

Pravna podloga upravljanja je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar.nov., 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.) i Uredba o održavanju zgrada (Nar. nov., br. 64/87) gdje su suvlasnici zgrade obavezni urediti uzajamne odnose u vezi s upravljanjem i korištenjem stambene zgrade i izvršavanjem prava, obaveza i dužnosti koji u vezi s tim nastaju.

Ukoliko u nekoj zgradi postoji tri ili više suvlasnika, suvlasnici nekretnine, dakle zgrade, ili drugih prostora različitih vlasnika, npr. poslovni prostori, drvarnice, garaže, moraju imati upravitelja.

Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice. U toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti (također i za zajedničke dijelove i uređaje, itd.). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu jest pričuva. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i kakvoća svijesti o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obveza koje iz toga proizlaze.

Ovim je Zakonom, kao i podzakonskim propisima (uredbama i sl.) također propisano da se mora plaćati minimalno 1,53 kn/m2 mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi (poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade), kao i ostali nužni i poželjni radovi.

Osnovna pravila ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika nekretnine (zakupci, najmoprimci) navedena su u Kućnom redu, a osnovni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika je Međuvlasnički ugovor.

 

UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA - ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.