CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

Plakatiranje/oglašavanje na oglasnim pločama Grada Buja

Od dana 04. prosinca 2013., kada je Gradonačelnik Grada Buja donio Odluku o utvrđivanju naknade za oglašavanje na području Grada Buja, „Civitas Bullearum“ započinje sa komunalnom djelatnošću postavljanja, održavanja i upravljanja oglasnim pločama na području Grada Buje-Buie i prikupljanja naknada za oglašavanje.

Na oglasnim pločama Grada Buja se zbog ograničenog prostora, sve u svrhu osiguravanja protoka informacija, oglašavanje ograničava na rok od 5 dana.

Naknada za oglašavanje (za razdoblje od 5 dana) određuje se za svaki istaknuti plakat u slijedećim iznosima:

  • 1. plakati do A3 formata (297*420 mm) - 9,50 kuna
  • 2. plakati od A3 do A1 formata (594*841 mm) - 12,00 kuna
  • 3. plakati od A1 do A0 formata (841*1180 mm) - 18,00 kuna

Naknada se ne naplaćuje se za oglašavanje osmrtnica, obavijesti iz područja komunalnog gospodarstva ( HEP-distribucija, vodovod i sl.) i obavijesti koje oglašava Grad Buje-Buie, pravne osobe i ustanove čiji je osnivač Grad Buje-Buie.

ODLUKA

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.