CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU – CIVITAS BULLEARUM

FINANCIJSKI PLAN 2019. GODINU - CIVITAS BULLEARUM D.O.O.

FINANCIJSKI PLAN 2018. - CIVITAS BULLEARUM D.O.O.

PLAN POSLOVANJA 2018. - CIVITAS BULLEARUM D.O.O.

FINANCIJSKI PLAN 2016. - CIVITAS BULLEARUM D.O.O.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU – CIVITAS BULLEARUM D.O.O., BUJE

Svrha dokumenta IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU je dati cjelovit pregled svih poslova i aktivnosti koje je Trgovačko društvo „Civitas Bullearum“ d.o.o. iz Buja obavljalo u 2013. godini. Povremeni poslovi i poslovi manjeg značaja nisu obuhvaćeni ovim izvještajem. Detaljniji financijski pokazatelji i podaci dani su u Financijskom izvještaju za 2013. godinu.

U ovom dokumentu dane su sljedeće informacije:

 • 1. Opći podaci i djelatnost društva
 • 2. Organizacijska i kadrovska struktura
 • 3. Analiza obavljanja komunalnih usluga:
  a) Održavanje čistoće Grada Buja (javne površine – ulice, parkovi i trgovi)
  b) Održavanje javnih i zelenih površina
  c) Ostvarene promjene u 2013. godini
 • 4. Početak nove djelatnosti – plakatiranje/oglašavanje na oglasnim pločama grada Buja
 • 5. Početak nove djelatnosti – upravljanje stambenim zgradama
 • 6. Početak nove djelatnosti – horizontalna signalizacija
 • 7. Ostala razmišljanja.

Dokument:

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.