Antikorupcijski program

Civitas Bullearum d.o.o. donošenjem Akcijskog plana poduzima aktivnosti u cilju transparentnog i odgovornog upravljanja Društvom

Skip to content