Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Civitas Bullearum d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica.

Civitas Bullearum d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Civitas Bullearum d.o.o. koje se nalazi na adresi https://www.civitas-bullearum.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Civitas Bullearum d.o.o. https://www.civitas-bullearum.hr u većoj je mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2022. godine te postavljanjem One Click Accessibility plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Datoteke

  • – pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • – veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Grada Buje dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • – pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Elementi naglašavanja

Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.

Dinamički sadržaj

Slider se pokreće automatski i nije ga moguće proizvoljno pokrenuti ili zaustaviti, te je preporuka dodati određene elemente koji omogućavaju proizvoljno upravljanje sliderom.

Civitas Bullearum d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 08. studenog 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Civitas Bullearum d.o.o.

Izjava je zadnji put preispitana 08. studenog 2022. Civitas Bullearum d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Civitas Bullearum d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Civitas Bullearum d.o.o. korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Civitas Bullearum d.o.o.,
Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje

Telefon: +385 (52) 772 228

E mail: info@civitas-bullearum.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content