Poziv na dostavu ponuda za nabavu traktora

Javni poziv – nabava traktora

Ažurirano: 07.05.2019. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Ispravak br. 1 Javnog poziva

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu TRAKTORA. Rok za dostavu ponuda je 02.05.2019. godine do 15:00 sati.
Evidencijski broj nabave: 7-19-JN
Predmet nabave: TRAKTOR

Javni poziv – nabava traktora

Skip to content