Prodaja traktora sa kabinom

Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Civitas Bullearum d.o.o. Buje, na temelju Odluke člana uprave-direktora (Klasa: 404-01/21-01/02, Urbroj: 2105/01-07/4-04-21-1) od 16.07.2021. godine objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje rabljenog traktora sa kabinom.

Vezani dokument
Javni poziv za prodaju traktora sa kabinom

Ažurirano 19.08.2021.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content