Kontakt

Civitas Bullearum d.o.o. – kontakti

ADRESA:
Civitas Bullearum d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Buje
Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje

E- mail: info@civitas-bullearum.hr

Telefon: +385 (52) 772 228

MB: 2714183
OIB: 83947266567

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu,
poslovni broj iz upisnika: Tt-12/2386-4
MBS: 130045712
Temeljni kapital: 55.000,00 kn
Član uprave – direktor: Marko Milevoj

Šifra djelatnosti: 81.30
Poslovni račun: IKB Umag – Žiro račun: 2380006-1145005844
IBAN: HR742380006-1145005844

Skip to content