Izdavanje elektroničkih računa

Obveza izdavanja elektroničkih računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PRILOZI se dostavljaju uz eRačun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl.. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na eRačunu.

Ovo vrijedi isključivo za PRILOG eRačunu.

Stoga molimo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema poduzeću Civitas Bullearum d.o.o da prilikom slanja eRačuna kao privitak istom dostave narudžbenicu (PRILOG eRačunu) pošto eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima.

Skip to content