Civitas Bullearum d.o.o.

Odluka o obustavi naplate parkiranja

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju, te članka 2. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie, član uprave – direktor Marko Milevoj dana 12.12.2020. donosi sljedeću

ODLUKU o obustavi naplate parkiranja

Obustavlja se naplata parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Buja-Buie, koja će se provest od dana 21.12.2022. do 15.01.2023. godine.

Ista se donosi povodom obilježavanja blagdana i praznika.

Svim korisnicima povlaštenih parkirnih karata kojima je izdana parkirna karta u vremenskom roku iz članka 1. ove Odluke, ista će se produžiti za narednih dana od dana ponovne uspostave naplate usluga parkinga.

Vezani dokument:
Odluka o obustavi naplate parkiranja

Skip to content