Plakatiranje – oglašavanje na oglasnim pločama

Civitas Bullearum vrši komunalnu djelatnost postavljanja, održavanja i upravljanja oglasnim pločama na području Grada Buje-Buie i prikupljanja naknada za oglašavanje

Od dana 04. prosinca 2013., kada je Gradonačelnik Grada Buja donio Odluku o utvrđivanju naknade za oglašavanje na području Grada Buja, „Civitas Bullearum“ započinje sa komunalnom djelatnošću postavljanja, održavanja i upravljanja oglasnim pločama na području Grada Buje-Buie i prikupljanja naknada za oglašavanje.

Na oglasnim pločama Grada Buja se zbog ograničenog prostora, sve u svrhu osiguravanja protoka informacija, oglašavanje ograničava na rok od 5 dana.

Naknada za oglašavanje (za razdoblje od 5 dana) određuje se za svaki istaknuti plakat u slijedećim iznosima:

Naknada se ne naplaćuje se za oglašavanje osmrtnica, obavijesti iz područja komunalnog gospodarstva ( HEP-distribucija, vodovod i sl.) i obavijesti koje oglašava Grad Buje-Buie, pravne osobe i ustanove čiji je osnivač Grad Buje-Buie.

ODLUKA

Skip to content