Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za nabavu benzinskog tlačnog perača

Civitas Bullearum d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu novog, BENZINSKOG TLAČNOG PERAČA.
Rok za dostavu ponuda je 02.08.2023.godine u 16 sati.
Evidencijski broj nabave: 8-23-JN
Predmet nabave: NOVI, BENZINSKI TLAČNI PERAČ

Detaljnije – vezani dokument:
Poziv na dostavu ponuda za nabavu benzinskog tlačnog perača

Ažurirano 14.08.2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content