Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama

Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama je djelatnost koja se bavi upravljanjem i održavanjem nekretnina s osnovnim ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti nekretnina

Gradska komunalna tvrtka Civitas Bulearum d.o.o. od 01. siječnja 2014. godine obavlja i djelatnost upravljanja stambenim i poslovnim zgradama.

Osnovana je radi organiziranja jeftinijeg, modernijeg i uspješnijeg načina upravljanja i održavanja stambenih i stamabeno-poslovnih zgrada.

Pravna podloga upravljanja je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar.nov., 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.) i Uredba o održavanju zgrada (Nar. nov., br. 64/87) gdje su suvlasnici zgrade obavezni urediti uzajamne odnose u vezi s upravljanjem i korištenjem stambene zgrade i izvršavanjem prava, obaveza i dužnosti koji u vezi s tim nastaju.

Ukoliko u nekoj zgradi postoji tri ili više suvlasnika, suvlasnici nekretnine, dakle zgrade, ili drugih prostora različitih vlasnika, npr. poslovni prostori, drvarnice, garaže, moraju imati upravitelja.

Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice. U toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti (također i za zajedničke dijelove i uređaje, itd.). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu jest pričuva. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i kakvoća svijesti o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obveza koje iz toga proizlaze.

Ovim je Zakonom, kao i podzakonskim propisima (uredbama i sl.) također propisano da se mora plaćati minimalno 1,53 kn/m2 mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi (poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade), kao i ostali nužni i poželjni radovi.

Osnovna pravila ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika nekretnine (zakupci, najmoprimci) navedena su u Kućnom redu, a osnovni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika je Međuvlasnički ugovor.

UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA – ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI

Skip to content