Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Pravna regulativa i svrha zaštite osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka trgovačkog društva Civitas Bullearum d.o.o.: Valentina Visintin, viši referent za knjigovodstvo.

Kontakt podaci:

e-mail: v.visintin@buje.hr

službeni tel.: 052 772 122

službeni fax: 052 772 158

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl.39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Skip to content