Natječaj - 2 komunalna radnika

Natječaj za prijam u radni odnos komunalnog radnika – 2 izvršitelja (m/ž)

Civitas Bullearum d.o.o., Buje objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto komunalnog radnika II. grupe. Traže se dva izvršitelja (m/ž) za rad na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, s mogućnošću produljenja ugovora. Posao obuhvaća održavanje čistoće gradskih ulica, čišćenje groblja, održavanje zelenih površina, skupljanje otpada i druge komunalne zadatke.

Uvjeti:
Završena osnovna škola
Punoljetnost i hrvatsko državljanstvo
Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Nije potrebno radno iskustvo ni vozačka dozvola
Dokumentacija:
Životopis
Svjedodžba (izvornik ili preslika)
Domovnica (izvornik ili preslika)
Radna knjižica ili elektronički zapis HZMO-a
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
Privola za obradu osobnih podataka
Dodatne informacije:
Natječaj je otvoren od 10.07.2024. do 17.07.2024.
Prijave se podnose putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje, s naznakom: “Natječaj za komunalnog radnika II. grupe – NE OTVARAJ”.
Natječaj je objavljen na internet stranicama Društva i portalu Naša Bujština.

Kontakt:
Civitas Bullearum d.o.o.
Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje
Web: www.civitas-bullearum.hr

Napomena:
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju.

Detaljnije – vidi vezane dokumente.

Vezani dokumenti:
Natječaj za prijam u radni odnos komunalnog radnika
Privola kandidata

Skip to content