Poziv na dostavu ponude - radovi na uvođenju automatizacije

Poziv na dostavu ponude – radovi na uvođenju automatizacije na parkiralištima, elektromontažni radovi

Poziv na dostavu ponude za nabavu radova na uvođenju automatizacije na parkiralištima – elektromontažni radovi.

Rok za dostavu ponuda: od 17.05.2024. do 24.05.2024. u 15:00h.

Evidencijski broj nabave: 11-24-JN, CPV 45311200-elektromontažni radovi

Vezani dokumenti:

Odluka o početku postupka
Poziv na dostavu ponude

Ažurirano 27.05.2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju ponuda

Skip to content